BTK'nın, 6 Şubat depremleri sonrası bant daraltma sorusuna verdiği 'yetersiz yanıt' mahkemece iptal edildi

BTK'nın, 6 Şubat depremleri sonrası bant daraltma sorusuna verdiği 'yetersiz yanıt' mahkemece iptal edildi

TBB, 6 Şubat depremlerinde uygulanan bant daraltmaya ilişkin BTK'ya bilgi edinme başvurusu yapmış ve aldığı yanıtı "yetersiz" bulmuştu. Bunun üzerine durumu mahkemeye taşıyan TBB, haklı bulundu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 6 Şubat depremlerinde enkaz altındaki yurttaşlar sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışırken uygulanan ''bant daraltma'' kararına ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bilgi edinme başvurusu yapmıştı.

Gelen yanıtı "yetersiz" bulan TBB'nin Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna (BEDK) yaptığı itiraz da "talep edilen bilgi ve belgelerin kurum içi düzenlemeler kapsamında olduğu" gerekçesiyle reddedildi.

Bunun üzerine 3 Temmuz 2023 tarihinde idari yargıya başvuran TBB'nin açtığı ipttal davaası mahkemece haklı bulundu.

Mahkeme “bilgi edinmenin herkes için bir hak, bilgi vermenin ise bütün kamu kurum ve kuruluşları için kanuni bir yükümlülük olduğu, kurum ve kuruluşların bu yükümlülüklerini yerine getirirken kanunun istisna saydığı durumları gözetmesi gerekmekte ise de davacının talebinin, kurumun elinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelerden olduğu, dolayısıyla 4982 sayılı Kanunun 7’nci maddesi kapsamında kabul edilebilecek bilgi veya belgelere yönelik bir bilgi edinme talebi niteliğinde olduğu, aynı Kanunun dördüncü bölümünde Bilgi Edinme Hakkının Sınırları başlığı altında istisna olarak belirtilen bilgi ve belgelere de yönelik olmadığı anlaşıldığı” gerekçesiyle iptal kararı verdi.