MLSA’dan AYM’ye çağrı: 'Dezenformasyon Yasası iptal edilsin'

MLSA’dan AYM’ye çağrı: 'Dezenformasyon Yasası iptal edilsin'

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Hukuk Birimi, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine çağrı yaparak dezenformasyon yasasının iptal edilmesini istedi.

MLSA Hukuk Birimi tarafından kaleme alınan ve AYM üyelerine gönderilen çağrı metninde, "dezenformasyonla mücadele" gerekçesiyle yürürlüğe konulan Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptal edilmesi istendi.

Çağrıda, kamuoyunca "Sansür Yasası" olarak adlandırılan kanunun, Anayasa'nın düşünce ve ifade özgürlüğü ile basın hürriyetini düzenleyen ilkelerine aykırı olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddeleriyle çeliştiği vurgulandı. Bununla birlikte düzenlemenin “öngörülebilirlik ilkesine” de aykırı olduğu belirtildi.

Çağrı metninde, haber alma ve ve verme hakkını kısıtlayan bu yasanın demokratik toplum düzenine aykırı olduğu belirtildi ve yasa iptal edilerek gazeteciler üzerindeki baskının sona erdirilmesi talep edildi.

İptal başvurusu ve geçmişi

18 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından kanunun 29'uncu maddesiyle Türk Ceza Kanunu’na (TCK) "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezası öngören 217/A maddesi eklendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de kanunun yürürlüğe girmesinin ardından 29'uncu maddesinin iptali için AYM'ye başvurmuştu.

AYM, başvurunun iptali talebini 8 Kasım’daki Genel Kurulda görüşecek. Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemi de esas inceleme aşamasında görüşülecek.

Söz konusu maddede, “sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır” ifadeleri yer alıyor.CHP, maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Çağrının tam metnine buradan ulaşabilirsini.