AYM, Reklam Kurulu'nun erişim engeli kararı vermesine ilişkin maddeyi iptal etti

AYM, Reklam Kurulu'nun erişim engeli kararı vermesine ilişkin maddeyi iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), ticari reklamlardaki aykırılık nedeniyle internet sitelerine veya söz konusu içeriğe Reklam Kurulu'nca erişimin engellenmesi kararı alınabileceğine yönelik maddeyi iptal etti.

Resmi Gazete'nin 27 Ekim Cuma günki sayısında yayımlanan 13 Eylül tarihli AYM kararına göre, Cumuhuriyet Halk Partisi (CHP) başkanvekilleri ile 133 milletvekili tarafından yapılan 7392 sayılı yasayla tüketicinin korunması hakkında kanuna eklenen Reklam Kurulu'nun yetkilerine yönelik maddeyle ilgili başvuruyu inceleyen mahkeme, bazı hükümlerde ihlal kararı verdi.

9 ay sonra yürürlüğe girecek

Dünya gazetesinin aktardığına göre Reklam Kurulu tarafından ticari reklamlardaki aykırılık nedeniyle reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşlarına verilebilecek cezaları belirleyen hükümle ilgili söz konusu maddeyi inceleyen AYM, aykırılığın internet ortamında gerçekleşmesi halinde ihlalin gerçekleştiği bölümün engellenebilmesi, kısmi erişimin engellenmesinin mümkün olmadığı hallerde internet sitesinin tümüne yönelik erişim engellenmesi kararı verilebileceğine dönük hükmü anayasaya aykırı bularak iptal etti. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, bugün itibarıyla 9 ay sonra yürürlüğe girecek. 

Erişim engeli yetkisi 1 Nisan 2022'de verilmişti

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 01.04.2022 tarih ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu değişiklikle birlikte Reklam Kurulu’nun bu cezalarla birlikte aykırılığın internet ortamı üzerinden gerçekleştirilmesi hâlinde ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) erişimin engellenmesine karar verebileceği düzenlenmişti.

Teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, Reklam Kurulu tarafından internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilmesi mümkün kılınmıştı.