MLSA ve Free Web Turkey, Türkiye’deki internet sansürüne karşı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bildirimde bulundu

MLSA ve Free Web Turkey, Türkiye’deki internet sansürüne karşı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bildirimde bulundu

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ve Free Web Turkey, Türkiye’deki internet sansürüne karşı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bildirimde bulundu. 

MLSA ve Free Web Turkey, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasından sorumlu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin görüşeceği Ahmet Yıldırım grubu davaları hakkında 9.2. bildiriminde bulundu. 

Bildirimde Türkiye’nin, alan adlarına (domain) yönelik toptan erişim engellemelerini muhalif siteler ile Kürt medyasını susturmak için kullandığı vurgulandı.

Bildirimde, 2022 ve 2023 yıllarında direkt olarak alan adlarına uygulanan erişim engeli kararlarına atıf yapıldı ve burada Free Web Turkey verilerinden yararlanıldı. 2022 yılında 35 binden fazla alan adının engellendiği belirtilirken içinde bulunduğumuz yılda ise henüz ekim ayı itibarıyla 50 binden fazla alan adının engellendiği kaydedildi. 

2023 yılında gerçekleşen ve Deutsche Welle Türkçe, Voice of America Türkçe ve Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engellerinin yanı sıra Etkin Haber Ajansı, Komün Dergi vb. muhalif yayınlara uygulanan erişim engellerine de değinildi. Burada, erişim engeli kararlarıyla haber alma özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine vurgu yapıldı.

Ahmet Yıldırım Grubu davalarında, URL veya içerik engellemek yerine toptan bir şekilde alan adlarının engellenerek ifade ve haber alma özgürlüklerinin ihlal edildiği konu ediliyor. MLSA, bildirimde Bakanlar Komitesi’nin dava yönünden denetime devam etmesini talep etti. Türkiye’nin beş gün içerisinde MLSA’nın hazırladığı bildirime cevap verme hakkı bulunuyor.

9.2. Bildirimi nedir?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) taraf olan ülkeler, AİHM tarafından verilen kararları uygulamayı taahhüt etse de uygulamanın gereğince yapılıp yapılmadığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından denetlenir. Bakanlar Komitesi bu denetim faaliyetini yürütürken farklı kesimlerin söz konusu davalar ile ilgili görüşlerini de dikkate alır.

İhlal kararlarının yerine getirilip getirilmediğinin tespiti bakımından ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri de önem taşımaktadır. 

Kural 9.2. Bildirimi olarak bilinen süreç de sivil toplum kuruluşları ve insan hakları ile ilgili ulusal kurum ve kuruluşların da görüşlerini bildirerek bu sürece dahil olmasına olanak sağlar. Bu katkı sadece davanın değerlendirmesi ile sınırlı olmayıp uygulamaya dair önerileri de içerir.