AYM, erişim engeli kararı verilmesini sağlayan maddenin iptaline hükmetti: 'Basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir müdahaledir, Anayasa'ya aykırıdır'

AYM, erişim engeli kararı verilmesini sağlayan maddenin iptaline hükmetti: 'Basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir müdahaledir, Anayasa'ya aykırıdır'

AYM, BTK Başkanı tarafından erişim engeli ve/veya içeriğin çıkarılması kararı verilmesinin masumiyet karinesini ihlal ettiği gerekçesiyle 5651 sayılı kanunun 8/4 maddesinin, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü sınırladığı gerekçesiyle de erişim engeli ve/veya içeriğin çıkarılması kararı verilmesini sağlayan 9'uncu maddesinin iptaline karar verdi. AYM, ilgili maddelerin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti.

ALİ SAFA KORKUT

Anayasa Mahkemesi (AYM), erişim engeli ve/veya içerikten çıkarma kararı verilmesine olanak sağlayan 5651 sayılı kanunun bazı maddeleri için istenen iptal başvurusunu karara bağladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile 27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç'un 2020'de, Tavşanlı Sulh Ceza Hâkimliğinin de 2022'de yaptığı iptal başvurusunu birleştiren AYM, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanının erişim engeli ve/veya içeriğin çıkarılması kararı vermesi ile genel itibarıyla erişim engeli/içeriğin çıkarılması kararı verilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi ve iptaline hükmetti.

AYM, kararın Resmî Gazete’de yayımlandıktan dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

'BTK Başkanı, henüz suçun işlendiği kesinleşmeden karar veriyor'

Buna göre AYM, 7253 sayılı kanun aracılığıyla 5651 sayılı kanunda yapılan değişikliklerden olan 'BTK Başkanının yapacağı tespit ile erişim engeli ve/veya içeriğin çıkarılması kararı vermesi'nin masumiyet karinesini ihlal ettiğine karar verdi ve maddenin iptaline hükmetti.

AYM, gerekçesinde suç şüphesi altındaki kişi hakkında çeşitli adli ve idari tedbirlerin alınabileceğini ancak öngörülen tedbirin ceza yargılaması süreciyle bağlantılı olarak yürütülen geçici bir tedbir niteliğinde olması gerektiğini belirtti. BTK Başkanının madde kapsamında erişim engeli ve/veya içeriğin çıkarılması kararını ceza yargılaması sürecinden kopuk bir şekilde verdiğini belirten AYM, ceza yargılaması mahkumiyet dışında bir hükümle neticelense bile erişim engeli ve/veya içeriğin çıkarılması kararının uygulanmaya devam ettiğini tespit ettiklerini belirtti.

'Erişim engeli, basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir müdahale teşkil ediyor'

AYM, aynı kanunun "kişilik hakları ihlali" gerekçesiyle erişim engeli ve/veya içeriğin çıkarılması kararı verilmesine olanak sağlayan 9'uncu maddesini de Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Erişim engeli ve/veya içeriğin çıkarılması kararının ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğünü sınırladığını belirten AYM, 9'uncu maddenin kapsam ve sınırlarının belli olmadığını kaydetti. Bunun da yargı makamlarına geniş bir takdir alanı yarattığını belirten AYM, erişim engeli ve/veya içeriğin çıkarılması kararlarına yapılan itirazlardan da sonuç almanın zor olduğunu fark ettiklerini ifade etti.

"Kişilik hakları ihlali"ne karşı erişim engeli ve/veya içeriğin çıkarılması kararı vermenin kademeli bir müdahale yöntemi sunmadığını kaydeden AYM, "bunun, ilgili içeriğin belirli bir ülke sınırları içinden ulaşılmasına, kararın verildiği tarihten itibaren süresiz olarak engel olduğu anlaşılmıştır" dedi.

Bu yönüyle ilgili maddenin ifade ve basın özgürlüklerine ağır bir müdahale teşkil ettiğini belirten AYM, bunun demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun ve orantılı karar verilmesini sağlayacak güvenceleri de barındırmadığında belirtti.

AYM, pilot karara vurgu yaptı

AYM, bugün yayımladığı kararında, 27 Ekim 2021'de verdiği pilot kararını da hatırlattı.

Yüksek Mahkeme 27 Ekim 2021' tarihli kararda, sulh ceza hakimlikleri tarafından 5651 sayılı kanunun 9'uncu maddesi dayanak gösterilerek internet sitelerindeki haberlere verilen erişimin engellenmesi kararlarının “ifade ve basın özgürlüğünün ihlali” olduğuna ve değiştirilmesi gerektiğine hükmetmişti.